Bakgrund/Syfte:

För att initialt slippa behöva gissa var man ska träffa och lägga onödigt mycket tid på att få upp precisionen så går det att räkna ut/mäta upp sin pilbana och där igenom snabbare komma över till ett instinktiv bågskytte, om man vill. Att använda faktiska siffror blir i längden säkrare och mer konsekvent. Märkväl, därmed inte sagt att en skytt som enbart skjuter Traditionellt utan siffror inte kan bli bra. Tvärtom, det finns många skyttar som är ruskigt duktiga men för en skytt som kanske inte riktigt har hajat allt eller är ny på det kan det vara bra med GAP som hjälp för att programmera hjärnan.

Metod:

GAP som system gör dig som skytt som mest effektiv när det rör sig om ständigt varierande avstånd till mål tex 3D, fält eller jakt. Naturligtvis blir detta en sak att använda på tavla också. Man hittar en punkt att lägga pilspetsen på och sen fokusera på det gula i mitten.

Med GAP tar man reda på hur pilbanan ser ut och vilka hållpunkter som behövs kommas ihåg för att ge dig högst träffsannolikhet på olika avstånd.

Fördelar:

När skytten väl förstår innebörden av GAP, är väl införstådd med hur det fungerar och kan hantera systemet kommer sannolikheten för högre poäng/precision att öka.
Det ökar poäng i tex 3D på sikt och förhoppningsvis ge skytten en annan trygghet.
Skytten får övat in ett instinktivt bågskytte baserat på en matematisk formel med exakta siffror för skyttens nuvarande utrustning.

Nackdelar:

Känslan att slippa behöva tänka avstånd försvinner lite grann. Ändras delar eller hela utrustningen måste ett nytt GAP räknas fram/övas in.
GAP är mer kritiskt då pilens bana ökar snabbt på korta avstånd samt på de längsta då banan minskar snabbt.

Mål:

Målet med övningen är att ge långbåge-/instinktivskytten en grundläggande utbildning i hur GAP fungerar och insikt i hur ens pilbana ser ut för att lättare förstå GAPskyttet.

Projektilbanan

Likt skytte med gevär och pistol har vi bågskyttar en projektilbana att ta hänsyn till när det gäller var pilen kommer att träffa på olika avstånd. Det handlar om enkel fysik. En viss given kraft att skicka iväg projektilen med ger ett kontinuerligt träffläge. Ökas kraften (längre draglängd) ökar räckvidd och ändrar träffläge högre. Minskas kraften (kortare draglängd) kortas räckvidd och träffläge sjunker. Ser du till att kontinuerligt alltid få samma draglängd så har du samma kraft alltid. Din projektilbana ändras inte och därför kan du beräkna under- och överslag på olika avstånd.

Tekniken

Då GAP innebär att ha ett referenssystem blir skjuttekniken väldigt viktig och rent konkret menas det med att alltid släppa strängen vid exakt samma draglängd för att kunna göra en kvalificerad beräkning av var pilen träffar, speciellt under press när hög precision önskas. Det blir väldigt viktigt att jobba bakåt i dragprocessen även under siktningsfasen. Därför bör skytten inneha en stabil och konsekvent skjutform för att GAP ska få en rättvis validering. Minsta förändring i höjd på t.ex. ankringspunkt i ansiktet eller olika draglängd ger stora skillnader framme i målområdet även i ett rent instinktivt skytte, ja i allt bågskytte som du förstår. En stabil och konsekvent skjutform är av största vikt, alltid. Du kommer att märka väldigt fort när du inte är konsekvent i din skjutteknik, ditt träffläge varierar då mycket.

Hur räknar du fram ditt GAP?

Ja, räkna är egentligen fel ord. Du får mäta fram det. I grova drag betyder det skjut på ett givet avstånd – mät och skjut – mät igen och sen skriver du ner resultatet. Gärna flera serier för att se så konsekvent skjutform används. Tips, var noggrann när du drar upp och sen lägger pilspetsen på markeringen.

 • Den utrustning du behöver är en butt, en stor halmbal eller stor fylld säck. Stor nog att kunna hantera 60-120cm skillnader mellan sikt- och träffpunkt. Här kommer vi att utgå från en ethafoambutt på 125X125cm stående på ett stallage. Det kommer att ge möjlighet att använda riktpunkter under själva butten för att inte riskera att missa och inte kunna mäta skillnaderna.
 • Penna och papper
 • Måttband/tumstock
 • Avståndsmarkeringar. Stolpar, pilar, färgade pluppar… Vad som helst som du kan använda.

Börja med att sätta en riktpunkt i nederkant av butten som är lätt att se på alla avstånd. Vi kommer att använda fyra stycken tavelspikar satta i en liten fyrkant. Mät sedan upp följande avstånd och sätt en markering i marken/underlaget:

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 och 45m.

Syftet med detta är att dels få reda på hur långt över skyttens riktpunkt som pilen träffar på respektive avstånd och till sist få reda på vilket avstånd som skytten har point on. Alltså det avstånd där pilen kommer att träffa där du håller pilspetsen!

Ställ dig på första markeringen (5m). Dra upp bågen och ankra, nu kommer hemligheten: I fullt drag ser du till att pilspetsen vilar på markeringen i tavlan. Titta på pilspetsen. Nu ska du se markeringen i tavlan bakom spetsen. Skjut. Din pil kommer att träffa ett antal cm ovan markeringen. Hur mycket över beror på hur du skjuter (mellandrag/underdag), hur du ankrar (pekfinger i mungipan/ringfinger i mungipan) , hur lång/kort din pil är, hur stark/svag din båge är samt vilken tillering din båge har.
Skjut tre pil innan du mäter i mitten av din samling, ett snitt av dina pilar. Skriv ner resultatet tex 5m – 25cm. Skjut så många pil till du behöver för att verifiera det. Fler pil ger ett säkrare värde.

Nu kan du välja om du vill fortsätta att skjuta några serier till och kontrollmäta för större verifiering och noggranhet eller så backar du till 10m. Samma förfarande. Dra upp, ankra och kontrollera så pilspetsen ligger mot markeringen i tavlan. Skjut tre pil, mät, skriv ner och sen verifiera med tre eller fler pil. Fortsätt på avstånd 15 till och med 45m och gör om alla momenten på varje 5m intervall.
Dessa data du har samlat ihop ska användas för att rita upp en GAPkurva där du kommer att kunna se hur din pil flyger och det intressanta blir att se inom vilket spann av avstånd som pilen varken höjer sig eller sänker sig. Där GAPet är någorlunda samma hela tiden.

I mitt fall ser min GAPkurva ut som följer:

5 – 14cm
10 – 20cm
15 – 20cm
20 – 20cm
25 – 20cm
27 – 14cm
30 – 0cm
35 – -15cm
40 – -30cm

Nu kommer det roliga! Från 10m till 25m kan jag lägga pilspetsen 20cm under 11p ringen och hålla mig inom 8p ringen! Utan att tänka nämnvärt. Bonusen blir att det ofta kommer att ramla in någon/några 10p, även en och annan 11p!

Räkneexempel:
24 mål X 2 pil X 11p = maxpoäng på en WA 3D. Räknar vi istället att vi kommer att ha ett snitt på 8p per pil får vi 384p! byt ut 5st 8or till 10or så har du 389p! Lägg till en och annan 11 vilket inte under några omständigheter är omöjligt, och du har 390-395p. Instinktiveliten i Sverige ligger på runt 380-400 i snitt på tävlingar! Visst, slarvar du med skyttet/avståndsbedömningen så har du ett par femmor eller rent av en miss men det är helt okej ändå för att hålla ett högt snitt!

Att skjuta med Gap har även fördelar i Fält då alla avstånd står på 5-10m intervaller! För I och LB-klass står alla de största målen (80cm tapet) på märkt bana på 30-35-40m. En på varje. På omärkt står de på 20-25-30m. En på varje.

GAPkurva
På Arcrez hittar du ett verktyg (ArcRez – GAPkurva) för att rita upp din GAPkurva och printa den.
Här kan jag leta efter gränser för hur lågt/högt jag tolererar att pilen avviker från träffpunkten om jag alltid håller samma riktpunkt. I mitt fall skulle det kunna vara 10-25m. Jag sätter en gräns på ca 6cm över 11p mitt och 6 cm under 11p mitt som tolerabel avvikelse. Totalt 12cm från översta till nedersta tänkta träffpunkt. Det ger mig minst 8p per pil. En låg 10poängare är fortfarande en 10poängare. En hög 8poängare är fortfarande en 8poängare.

Vad kan ändras för att minska GAPet?

 • Längre pilar.
  Längre pilar gör att spetsen befinner sig längre fram mot målet. Det minskar ditt GAP lite grann. Har du 30″ pilar så kommer 32″ pilar att göra en liten skillnad.
 • Underdrag
  Skjuter du med mellandrag och går över till underdrag kommer du att märka av en väsentlig skillnad i höjd på träffläget under förutsättning att du använder samma finger att ankra i mungipan.
 • Högre ankringspunkt
  Om du använder underdrag och ankrar med ringfingret i mungipan ger den högre punkten en avsevärd skillnad i GAPet. Det minskar radikalt så ta inte i för mycket här. Du kan även uppleva det som svårt att komma in under ögat för linjeringens skull och då träffa lite vänster som högerskytt. Det du kan göra här är att luta in huvudet lite mot strängen. Laborera och hitta din egen linje.
 • Högre nockpunkt
  En högre nockpunkt ger liten skillnad om du kan acceptera en något sämre pilgång. Det är alltid fördelaktigt att ha så bra pilflykt som möjligt för att inte störa pilen.

GAP ute på tävling

Det svåra är att veta hur en tävlingsarrangör sätter djuren. Jag vet att om jag lägger min pilspets i linje med en hjorts buklinje kommer jag att ha träff i 8-10poängs ring mellan 10 och 25m i 8 fall av 10. Har de satt hjorten så buken döljs får jag försöka uppskatta var buken finns eller uppskatta var 20cm ner är.

Nu är det upp till dig att känna in ditt GAP!