Bolt Down, ILF, Stabi-Lock, Dove Tail… Vad är allt detta?
Det är olika former av leminfästningar och det finns ett par olika varianter av dessa infästningar för traditionella Take Down bågar och samma sak kan benämnas olika beroende på vilken tillverkare som använder vad så det finns anledning att hålla reda på begreppen. Här kommer vi att fokusera på de absolut vanligaste som är Bolt Down och ILF.

Bolt Down

Bolt Down

Denna typ av infästning hittar du på bågar av Take Down-modell och innebär att lemmarna skruvas fast men ger en möjlighet att dela bågen vid färd, längre resor eller om du har ont om plats för förvaring. Det kan vara en väldigt snygg lösning där många tillverkare har lagt lite estetik i utseendet som inbegriper infästningen.

Nackdelen är att du måste använda verktyg för att kunna dela, oftast en insexnyckel, och det tar lite tid att hålla på att skruva ihop/isär varje gång. Det är en robust infästning som tåler mycket. Du är dock låst till den tillverkaren du valt då alla i stort sett har sin egen hålbild och inte passar någon annan. Behöver du byta/uppgradera måste du byta hela bågen såvida du inte väljer att hålla dig till samma men då finns risken att du måste skicka stocken till tillverkaren för inpassning av nya  lemmar, eller lemmarna för inpassning av ny stock. Du har inga justeringsmöjligheter heller så som ILF (se nedan) har.

Utbudet av längre jaktrecurver begränsas också då många tillverkare håller sig till 64″ och neråt och de få som har uppåt 68″ är väldigt dyra. Då får du med långa draglängder inte lika lätt att hitta en båge som passar bra.

ILF

ILFinfattning

ILF står för International Limb Fitting och innebär att det är en gemensam standardinfästning hos lem- och stocktillverkare som Hoyt utvecklade och designade i mitten av 80-talet med intention att vara deras egen leminfästning. Det gav sig inte sämre än att det senare blev en internationell standard vilket är tur för oss skyttar! Fördelarna är att du kan välja de olika delarna från olika tillverkare och det passar ändå. Det ger dig som skytt en möjlighet att optimera din utrustning till max utan att vara låst till ett fabrikat. Dessutom går isär/ihop väldigt mycket snabbare och enklare. Som ny skytt kan du välja en stock som du verkligen gillar och sen byta lemmar/uppgradera allt eftersom tiden löper och sälja av de äldre lemmarna för att få igen lite av det du lagt ut. I längden ett billigare alternativ ur ekonomisk synpunkt. En annan fördel är att du kan hitta delar för att få en längre båge till vettigt pris.

Då ILF har en del justeringsmöjligheter kan du trimma din utrustning på ett annat vis än med en Bolt Down. Du har möjlighet att ställa strängens linjering genom bågen så den är rak mot lemmarna, du kan ställa tiller som hanterar hur kastet blir och även justera dragvikten. Normalt för dragviktsjustering är i ett spann av 10% upp och 10% ner. Generellt utgångsläge för lembultarna är då i ett mediumläge. Just dragvikten kan användas för att trimma så pilarnas spine passar din båge utan att det ger märkbart större dragviktsskillnad, varken upp eller ner.

På tradsidan poppar det upp nya aktörer hela tiden så vårt sortiment breddas med jämna mellanrum. Det är bra för utvecklingen av vår Traditionella klass med nya möjligheter och numera kan du bygga en riktigt högpresterande båge. Det är i dagsläget inte ovanligt att du hittar rena Formel 1-utrustningar. Snabba, långa och snygga bågar men som alltid så sticker priset ju högre upp i nivåerna du tittar och trenden på prisutvecklingen av high end delar pekar rakt uppåt.