Stränghöjd (eng: Brace Height) är en faktor som är viktig att ta hänsyn till, inte bara vid intrimning av en båge, utan vid alla skyttetillfällen. Har du inte koll på din stränghöjd kommer du snart märka av konstiga effekter i din pilflykt.

Vad är då stränghöjd?

Stränghöjden avser ett avstånd från den djupaste delen av handtaget till strängen och är till stor del väldigt unik för varje individ av båge. Tillverkaren anger ofta ett rekommenderat stränghöjdsintervall, kanske till och med en mer exakt stränghöjd men två olika individer av samma båge från samma tillverkare kommer inte att ha exakt likadan stränghöjd. Det kan skilja från någon enstaka millimeter till ett antal millimeter. Det är som sagt inget ovanligt och inget att oroa sig för.

Hur vet jag vilken stränghöjd jag ska ha på min båge?

För att få reda på den stränghöjd som funkar bäst med just din båge måste du skjuta, skjuta och åter skjuta. Börja med att sätta den stränghöjd som tillverkaren rekommenderar. Skulle tillverkaren ange ett intervall så sätter du stränghöjd till den lägsta av det intervallet. Du justerar stränghöjden genom att tvinna din sträng mer (öka stränghöjden) eller tvinna ur din sträng (sänka stränghöjden.

När du startar ditt letande efter ”the sweet spot”, den stränghöjd som just din båge tycker bäst om, skjuter du en trepilsserie och ser hur den grupperar. Förmodligen sprider bågen rejält nu på lägsta stränghöjd. tvinna ett eller två varv och skjut igen. Grupperingen minskar. Tvinna och skjut igen. Så här fortsätter du till bågen börjar sprida igen. Då backar du tillbaka till där den håller bäst gruppering! Nu har du hittat ”the sweet spot” och här är bågen mest troligt som tystast dessutom.

Cred: shootingthestickbow.com

Vid finjustering av din båge kan du använda stränghöjden för att trimma bort eventuella avvikelser i pilens spine så du matchar in skaftet till den pundstyrka du har. Detta förutsätter att du valt hyfsat rätt skaft och redan är någorlunda nära i spine matchat till din båge. Det går inte att trimma bort väldigt avvikande spine.