I del 1 visade jag hur du räknar/mäter fram ditt GAP. I denna delen ska jag försöka visa dig hur du, i praktiken, använder GAP vid skytte rakt fram!

Nu när du har fått fram siffror på hur din pilbana/projektilbana ser ut har du mer specifikt hum om var du ska lägga pilspetsen på målet för att kunna ligga inom träffområde lunga. Senare kan du välja att snäva till dina toleranser och sätta egna krav på var du oftast vill ha träffarna men mer om det senare.

Så hur går du tillväga rent tekniskt?
När du står vid skjutplatsen och ser det mål du vill träffa får du göra en avståndsbedömning samt bedöma var på målet du ska ligga med pilspetsen. Alltså framme vid målet avgöra var du behöver lägga pilspetsen. Om vi beräknar att målet är på ca 20m avstånd så får jag använda mitt GAP på 20m som håller 20cm. Det innebär att jag får titta i kikaren, hitta centerringen (11p ringen) och beräkna/avgöra var det skulle kunna vara ca 20cm under 11 ringens centrum. Självklart svårt att få exakt men det är ju halva grejen att bli duktig på att avgöra var den punkten är! Jag drar upp, ankrar och nu tittar jag var spetsen befinner sig. Helst liggandes stilla mot den punkt som jag bedömde är 20cm under tänkt träffpunkt och genomför mitt skott enligt konstens alla regler. Har jag bedömt avståndet och punkten rätt kommer pilen att sitta minst inom 8ringen, helst som sämst 10p. Skulle du ta lågt har antingen felbedömt ditt GAP under tänkt träffpunkt, inte dragit lika långt som tänkt eller landat högre än den ankringspunkt som du använde när du mätte ut ditt GAP. Skulle du träffa högt har du felbedömt ditt GAP, dragit för långt eller ankrat för lågt. Alltså inte utfört din skjutprocess som när du mätte ut ditt GAP.

Om du har tillräckligt hög ankring och tillräckligt hög hastighet i bågen så du får ut ett likadant GAP på flera avstånd då har du en enklare uppgift framför dig.

Som du ser på bilden här bredvid har jag satt ett märke i form av en pil i marken där den vita nocken ligger på ca 20cm nedanför 11 ringen för att visa var jag lägger pilspetsen när jag skjutit på avstånd 10, 15 och 20 och då har samtliga tre pilar inom 8p ringen. Återigen tillåter mitt GAP att jag slipper fundera på exalt vilket avstånd det är utan jag behöver ställa frågan till mig själv: Är här någonstans mellan 10 och 25m? Ja! Då lägger jag spetsen 20cm under center!

Är det ett mindre mål får jag tänka mig en punkt under markplan som motsvarar 20cm under centerpunkten jag vill träffa, det kan vara lite tricky men man lär sig.

Del 3 kanske publiceras, sen. 😉