Regeländringar i Instinktivklassen?

Det finns tydligen ett förslag till regeländringar i I-klass som har nått WA (World Archery) och ska tillfälligt utgöra en bylaw i april och senare i oktober kanske skapa en permanent regeländring på WAkongressen. Vad innehåller denna regeländring? Ja, som jag förstått det så består infon i stort av att WA vill tydliggöra skillnaderna mellan Instinctive- och Barebowklassen. Man vill (om jag tolkat intentionerna rätt) t.ex. att publik lättare ska kunna se skillnad mellan skjutstilarna ute på tävling, man vill underlätta för domare att se skillnad på skjutstilarna på tävling, man vill helt enkelt se väldiga skillnader mellan Instinctive- och Barebow-klass.

Innan jag går vidare med hur man skulle kunna göra fram över börjar vi med att utröna hur reglerna för material för Instinctiveklass ser ut idag.

– Naturmaterial i stocken med visst inslag av syntet eller metall för att styva upp stocken.

– ILF får användas men dragviktsjustering får ej finnas. Enbart möjlighet att ställa tiller.

– Enkel plasthylla får användas.

– Fysiskt sikte, clicker och plunger får ej användas.

– Klacken får vara klädd av ett mjukt material men material på strike plate får ej vara högre än 2mm över pilens diameter.

Detta är i grova drag. Vad gäller siktesmetod så får varken strängvandring eller ansiktsvandring användas. I övrigt finns inga andra regler. Det går inte att kontrollera att GAP används och eftersom att det inte är reglerat så får GAP användas.

Fingersättning måste vara mellan- eller underdrag. Minst ett finger måste ha kontakt med pil. Ett litet mellanrum på max 2mm får finnas då ett nockläge under pil kan ge en sådan effekt.

Man vill nu att Barebow och Instinctive ska ha tydliga skillnader då det är för likt varandra. Det väljer man att reglera med bland annat båglängdsrestriktioner för takedownbågar. Onepiece (en båge i ett enda stycke) har inte kommit på tal. Ingen vet riktigt än vad som kommer att gälla då en bylaw i april sätter standarden.

Inför denna bylaw har jag ett antal punkter jag hellre ser som skillnader än att begränsa med t.ex stocklängd.

  • Ta bort pilhylllan i plast och tillåt endast att skjuta över klacken
  • Vill man komma åt ILF så säg det rakt ut, tillåt då endast Bolt Down som infästning av lemmar. Annars så släpp ILF fritt på så sätt att lembultarna ska vara ”låsta” under tävling med t.ex smältlim i nyckelhålet.
  • Strunta i båglängd, annars kommer personer med lång och väldigt lång draglängd inte att kunna skjuta då det nu börjar handla om säkerhet.
  • Vill man komma åt materialet i bågen, säg då att det ska vara naturmaterial! Inga kolfiberstockar, inget phenolic. Mycarta- och resinbaserade stockar är pressat tyg så det faller ju under naturmaterial.
  • Vad gäller pilar så tillåt alla former av skaft oavsett alu, trä eller kolfiber men sätt krav på att det måste vara naturfjäder. Inga fenor i plast eller gummi.
  • Vill man ha en än mer visuell skillnad så säg att strängdämpare måste finnas, kanske rent av bågkoger! Publik kan nu direkt, visuellt, se skillnad mellan Instinctive och Barebow!
  • Välj att ändra namn från hur man skjuter till vad det är för båge (som de övriga fyra bågklasserna har: Compound, Olympic Recurve, Barebow och Longbow). Då kanske Hunter passar eller varför inte bara något så enkelt som Traditional? Uppenbarligen vållar Instinctive väldiga problem med hur klassen definieras.

Problemet som jag ser det med denna önskan att kunna se en stor visuell skillnad är att en vanlig person, som normalt inte sysslar med bågskytte, inte ser skillnad på NÅGON bågtyp oavsett om det är en comp eller långbåge! Hur ska de då kunna se skillnad på en recurve och en recurve?