Klotterväggen borttagen

På grund av massivt spam från diverse bots har jag blivit nödgad att ta bort Gästboken/Klotterväggen från publikt tillträde, tyvärr. Jag har aldrig varit med om en sådan invasion innan.

Så, nu är den borta.