Hur en pil uppträder efter att den lämnat en compoundbåge.

Ja, bry dig inte på att det är en reklamfilm från Bohning Archery. Det jag ville visa var hur fenor, skaft och framför allt hela pilen uppträder efter att den lämnat pilhyllan på en compoundbåge.