Hur blev skiftet då?

De första serierna höll sig hyfsat samlade och konsekventa men två serier utmärkte sig.

Första bra serien. Tre pil och ca 28m.

Andra serien. Ca 33m och fyra pil.