Bring stumpin back to nature!

Att åka ut och skjuta på stubbar är ett alternativ till reguljära måltavlor. Få komma ut, frisk luft och bågskytte! Finemang!! Det hör till saken att detta är väldigt vanligt utanför Sverige men det är ju inget som hindrar att det växer här med! Ett trevligt sätt att öva bågskytte på.